O Mnie

Lek. med. Agnieszka Stawicka

  • ukończony wydział lekarski na Akademii Medycznej w Warszawie
  • staże studenckie w szpitalach we Francji
  • staż podyplomowy i specjalizacja z pediatrii w Szpitalu Morskim im.PCK w Gdyni
  • praca na stanowisku pediatry i kierownika Przychodni "Działki Leśne" w Gdyni
  • ukończony kurs orzekania w sporcie amatorskim do 23-go roku życia
  • ukończony kurs oceny podoskopowej i doboru wkładek ortopedycznych dla dzieci i młodzieży
  • praca w ośrodku adopcyjnym dla dzieci
  • stałe doskonalenie wiedzy i umiejętności na kursach, konferencjach w zakresie pediatrii, medycyny sportowej, rehabilitacji, podoskopii.
pediatra gdynia

Lek. med. Agnieszka Stawicka